Насрещници “KALE”

 • Широка гама от насрещници
 • Насрещник за мартина с брава – малък и голям
 • Насрещник за пъпка
 • Насрещник за двуосов механизъм
 • Насрещник за летящ делител
 • Насрещник секюрити пъпка
 • Насрещник секюрити долно заключване
 • Насрещник за микровентилация
 • Насрещник за осигурителка
 • Насрещник осигурителка за пасивна мартина
 • Насрещник за сюрме